Servicevoorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door NLexch.Com en wordt in dit privacybeleid van Internet nader genoemd als "wij", "onze" en "ons". Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het internet privacybeleid van deze website ("de website"), die op deze website wordt vermeld. Het internet privacybeleid heeft betrekking op de inzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens die u aan ons kan verstrekken door uw gedrag op de website. Wij behouden ons het recht om, naar eigen goeddunken, delen van dit internet privacybeleid te wijzigen of te verwijderen op elk gewenst moment. Dit privacybeleid is in aanvulling op eventuele andere voorwaarden die van toepassing zijn op de website. Wij maken geen representaties over websites van derden die kunnen worden gekoppeld aan de website. We erkennen het belang van de bescherming van de privacy van de informatie die wordt verzameld over bezoekers op onze website, met name informatie die een persoon kan identificeren ("persoonlijke gegevens"). Dit internet privacybeleid regelt de manier waarop uw persoonlijke gegevens, verkregen via de website, worden behandeld. Dit internet privacybeleid moet periodiek worden herzien, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Wij verwelkomen uw opmerkingen en feedback.

 • Persoonlijke informatie
  1. Persoonlijke informatie over bezoekers van onze site wordt alleen verzameld als deze bewust en vrijwillig zijn ingediend. We kunnen bijvoorbeeld dergelijke informatie verzamelen om u verdere diensten te verstrekken of om eventuele verzoeken of vragen te beantwoorden of door te sturen. Het is onze bedoeling dat dit beleid uw persoonlijke gegevens beschermt en om een of andere manier te worden behandeld als deze in strijd zijn met de toepasselijke privacy wetten.

 • Gebruik van informatie
  1. Persoonlijke informatie die bezoekers op onze site verzenden, wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor het is ingediend of voor andere doeleinden die verband houden met het primaire doel, tenzij wij andere toepassingen in dit privacybeleid, of op het moment van verzameling openbaren. Kopieën van correspondentie die vanuit de website worden verzonden, die persoonlijke gegevens bevatten, worden alleen opgeslagen als archieven voor het opslaan en opslaan van documenten.

 • Leeftijdsbeperkingen
  1. Deze site bevat registratie van volwassen inhoud, deelname op de sites is beperkt tot personen die ouder zijn dan 18 jaar en zijn volledig in staat en bevoegd om de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, voorstellen en garanties hierin aan te gaan. Door te registreren of deel te nemen aan diensten of functies op de Sites, verklaart u hierbij dat u boven de 18 jaar bent en de bevoegdheid heeft om hierin de voorwaarden te betreden. In ieder geval bevestigt u dat u ouder dan 18 jaar bent, aangezien de Site niet bedoeld is voor iemand jonger dan 18 jaar. Als u jonger dan 18 jaar bent, mag u de Site niet gebruiken.

 • Verzamelen van informatie over geregistreerde leden
  1. Als onderdeel van het registreren bij ons, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens, om u optimaal te kunnen profiteren van onze diensten. Om dit te kunnen doen, kan het zijn dat wij u vragen om extra informatie te verstrekken zoals hieronder beschreven.
  2. Registratie is volledig optioneel. Registratie kan onder meer uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummers en opties indienen bij het ontvangen van updates en promotiemateriaal en andere informatie. U heeft op elk gewenst moment toegang tot deze informative, door u in te loggen en naar uw account te gaan.
  3. Afgezien van waar aan u toestemming heeft gegeven of openbaar maken nodig is om het doel waarvoor het is ingediend te bereiken, kunnen persoonlijke gegevens worden onthuld in die specifieke situaties waar we reden hebben om te geloven dat dit nodig om te kunnen identificeren, contacteren of rechtshulp nemen tegen iedereen schadelijk, verwonding of inbreuk maken (opzettelijk of onopzettelijk) met onze rechten of eigendommen, gebruikers of iemand anders die door dergelijke activiteiten kan worden beschadigd. Ook kunnen wij persoonlijke informatie bekend maken als we in goed vertrouwen geloven dat de wet openbaarmaking vereist.
  4. Wij kunnen in contact komen met derden om u te voorzien van goederen of diensten voor ons. In die omstandigheid kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden om uw aanvraag voor goederen of diensten te kunnen voldoen.
  5. Wij streven ernaar de beveiliging, integriteit en privacy van persoonlijke informatie die op onze site wordt verzonden te waarborgen, en wij beoordelen en herzien onze veiligheidsmaatregelen in het licht van de huidige bedreigingen. Helaas kan er geen gegevensoverdracht via het internet gegarandeerd worden volledig beveiligd.
  6. Wij zullen echter proberen alle redelijke stappen te ondernemen ter bescherming van de persoonlijke gegevens die u aan ons of onze online producten en diensten kan doorgeven. Zodra wij uw transmissie ontvangen, zullen we onze uiterste best doen om de veiligheid op onze systemen te waarborgen.
  7. Daarnaast zijn onze medewerkers en de aannemers die diensten verlenen die verband houden met onze informatiesystemen, verplicht de vertrouwelijkheid te respecteren van persoonlijke gegevens die door ons worden gehouden. Wij zullen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen die voortvloeien uit onbevoegde toegang tot uw persoonlijke gegevens.

 • Informatie verzamelen voor gebruikers
  1. IP-adressen: onze webservers verzamelen uw IP-adres om te helpen bij de diagnose van problemen of ondersteuningsproblemen met onze diensten. Nogmaals, informatie wordt alleen verzameld en kan niet worden achterhaald aan de hand van een individuele gebruiker.
  2. Koekjes en applets: Wij gebruiken cookies om u een betere ervaring te geven. Deze cookies en laten ons toe om uw beveiliging te verhogen door uw sessie-ID op te slaan en een manier om de toegang tot een gebruiker te controleren. Deze verzamelde, niet-persoonlijke gegevens worden verzameld en aan ons verstrekt om te helpen bij het analyseren van het gebruik van de site.

 • Toegang tot informatie
  1. Wij streven ernaar alle redelijke stappen te ondernemen om alle informatie die wij over u houden, veilig te houden en deze informatie accuraat en actueel te houden. Als u te allen tijde ontdekt dat de informatie over u niet correct is, kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen om de informatie te corrigeren.
  2. Bovendien zijn onze medewerkers en de aannemers die diensten verlenen die verband houden met onze informatiesystemen verplicht de vertrouwelijkheid te respecteren van persoonlijke gegevens die door ons worden gehouden.

 • Links naar andere sites
  1. Weblinks van derden zijn beschikbaar via onze site. Deze gekoppelde sites zijn niet onder onze controle en wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gedrag van bedrijven die verbonden zijn met onze website. Voordat u uw persoonlijke gegevens op een andere website openbaar maakt, raden wij u aan de voorwaarden voor het gebruik van die website en de privacyverklaring te onderzoeken.

 • Problemen of vragen
  1. Als we op de hoogte zijn van eventuele lopende problemen of problemen met onze websites, behandelen wij elk probleem serieus en werken wij eraan om deze problemen aan te pakken. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, of u heeft een probleem of een klacht, neem dan contact met ons op via info@nlexch.com

 • Gebruiksvoorwaarden
  1. Alleen uw persoon heeft toegang tot uw account en alleen u kunt orders uitvoeren voor de aankoop en verkoop van valuta's die worden uitgevoerd in NLexch.Com.
  2. Wij geven nooit uw privé sleutel aan anderen dan uw persoon, voor veiligheid en privacy. Zorg ervoor dat u goed op let voordat u op de bevestigingsknop klikt.
  3. NLexch.Com behoudt zich het recht voor een FEE in rekening te brengen die kan variëren van 0% tot 0,5% per handelszaak, evenals vaste kosten voor de terugtrekking.

 • Handel
  1. Gebruikers kunnen virtuele valuta's (algemeen bekend als cryptocurrencies) verhandelen door aankooporders (biedingen) of verkooporders te maken (vraag). Gebruikers kunnen het totale bedrag aan valuta opgeven die zij willen kopen of verkopen, en het tarief dat zij willen verhandelen. Zodra de bestelling is aangemaakt, wordt het automatisch aangepast tegen bestaande bestellingen en als er een gevonden wordt - zal de transactie plaatsvinden. Als de bestelling niet wordt ingevuld of slechts gedeeltelijk wordt ingevuld, wordt de bestelling in het orderboek geplaatst totdat een bijbehorende bestelling het verzoek kan voltooien. Een inkooporder komt overeen met een verkooporder en omgekeerd. Als de aankoopprijs van een bestelling hoger is dan het laagste tarief van een verkooporder, gaat de transactie door automatisch overeen te komen met de laagste verkooporder.
  2. U kunt uw open orders op elk gewenst moment annuleren. Een bestelling die is uitgevoerd, kan niet worden teruggedraaid.
  3. Door gebruik te maken van deze Exchange, gaat u ermee akkoord : geen personen of partijen te klagen of te betrekken, voor verlies van geld tijdens het handelsproces als gevolg van onjuiste prijs- of hoeveelheidsinvoer, verkeerde terugtrekkingsadressen of door andere acties die u verantwoordelijk bent of niet , inclusief acties van anderen, onbeschikbaarheid van de website of systeemfout. Bestandsboek-spam is verboden en kan leiden tot annulering door uitwissel personeel.

 • Veiligheid
  1. Wij hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.
  2. Wij implementeren een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te handhaven wanneer u een verzoek indient, een bestelling plaatst of uw persoonlijke gegevens toegang wenst.
  3. Het e-mailadres (en) dat door onze gebruikers wordt verstrekt, is alleen zichtbaar voor NLexch.Com-beheerders en wordt nooit openbaar gemaakt of gedeeld met derden. Wij respecteren uw privacy en nemen de veiligheid en beveiliging van uw gegevens serieus. Uw emailadres wordt alleen gebruikt voor NLexch.Com om kennisgevingen en systeem updates te sturen. verhuur 4. Alleen geautoriseerd personeel van NLexch.Com heeft toegang tot uw persoonlijke informatie en zal deze informatie als vertrouwelijk behandelen. De veiligheidsmaatregelen die van kracht zijn zullen van tijd tot tijd worden herzien in overeenstemming met de juridische en technische ontwikkelingen.
  5. Wij houden uw persoonsgegevens alleen voor de periode dat we deze nodig hebben, rekening houdend met de doeleinden die in dit privacybeleid en onze eigen wettelijke en wettelijke verplichtingen worden beschreven. Door onze vereisten voor het vasthouden van boekhoudingen houden we Accounts en Persoonlijke Informatie gedurende ten minste een jaar nadat klanten hun account hebben gesloten.
  6. Wij houden de IP-adressen bij van gebruikers in privéregistratie, voor veiligheid.
  7. Wees u ervan bewust dat momenteel de cryptomoedas op basis van Bitcoin kwetsbaar zijn voor aanvallen door 51% verwerking, fork blockchain, onder andere, vooral de nieuwe markt voor cryptocurrency. Als er sprake is van een aanval of mislukking in deze cryptocurrency-systemen, is het enige wat we kunnen doen wachten op een mogelijke oplossing van de oorspronkelijke ontwikkelaars. Er is geen garantie, omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor de oprichting, ontwikkeling en onderhoud van cryptocurrencies.
  8. Uw verbinding is beveiligd, onze website maakt namelijk gebruik van 256-bit encryptie via SSL certificaten. Het hangslot icoon op uw browser geeft aan dat uw verbinding veilig is.
  9. Uw gegevens zijn beveiligd, uw wachtwoorden en API-sleutels worden gecomliceerd en in detail doorgenomen en nooit opgeslagen in onze code of database. Al uw persoonlijke identiteitsdocumenten en persoonsgegevens worden gecodeerd. Wij houden voortdurend audits, logging, back-ups en beveiliging van gegevens in geografisch gescheiden en op redundante gecodeerde opslag.
  10. Als er per ongeluk een probleem is dat door NLexch.Com wordt veroorzaakt, zullen wij pogen om dit ASAP te repareren.

 • Operatiegeschiedenis
  1. Wij garanderen uw een gedetailleerde overzicht van de activiteiten van de laatste 3 maanden weer te geven. Alle operaties met leeftijd ouder dan 3 maanden kunnen worden gearchiveerd en geconverteerd naar geconsolideerde records.

 • Cryptocurrency Deposito's en Onttrekkingen
  1. Wij accepteren geen deposito's "genereren" transacties. Zorg ervoor dat u van uw persoonlijke portemonnee stuurt. Niet direct uitruilen om te ruilen.
  2. Veelvoudige deposito's van zeer kleine fracties van munten of mijnbouw direct uit te wisselen van mijnbouwpoolen met fracties munten, ook bekend als 'stof' beschouwd als TX-spam en kan leiden tot accountblokkering zonder terugbetaling. We raden u aan om in uw lokale portemonnee te minen en munten verzenden om daar te ruilen.

 • Afrondingsregels
  1. Het afrondingssysteem dat in de uitwisseling wordt geïmplementeerd, roteert automatisch de waarden tot 8 decimalen. Het systeem werkt ten gunste van de uitwisseling.

 • Volume beleid
  1. We beginnen het dagelijkse volume van elke cryptocurrency te monitoren die in 2 maanden na toevoeging wordt vermeld. Als het gemiddelde dagelijkse volume voor een maand minder dan 0,2 BTC is, zullen we de verwijdering van de valuta op Twitter en mailinglijsten aankondigen. Nadat de verwijdering is aangekondigd, houden we de valuta op de uitwisseling voor minstens 2 weken om onze gebruikers in staat te stellen hun valuta's uit de wisselkoers te verhandelen of te onttrekken. Als het gemiddelde dagelijkse volume gedurende deze twee weken meer dan 0,2 BTC wordt, zullen we de valuta toelaten om op de uitwisseling te blijven.

 • Valuta Delisting
  1. De valuta-afhandelingsprocedure zal alleen door de uitwisseling worden uitgevoerd met een voorafgaande mededeling van minstens 14 dagen voor de daadwerkelijke afschrijving van de markt. Een melding per nieuwsbrief wordt verzonden naar alle gebruikers e-mails (alle gebruikers zijn standaard ingeschreven op de nieuwsbrief) en Twitter. Markten worden ook met een rode kleur gemarkeerd om gebruikers te laten weten dat de markt die de munteenheid betreft, naar verwachting van de uitwisseling zal worden verwijderd. Dit geeft gebruikers voldoende tijd om valuta's te ruilen of te intrekken alvorens ze worden afgemeld.
  2. Saldi kunnen niet worden hersteld nadat een munt is afgegeven. Portemonnee kan een langere termijn voor terugtrekken krijgen als de prestaties van de server niet worden beïnvloed.de munt kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden afgewezen bij gebroken blockchain die een muntontwikkelaar weigert te repareren.

 • handelsmerken
  1. NLexch.Com en het NLexch.Com logo zijn handelsmerken van NLexch.Com. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

 • Afzet
  1. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen of verhuren.
  2. Alle mededelingen die wij aan u sturen, zijn ofwel gerelateerd aan uw account of zijn gerelateerd aan NLexch.Com-diensten of producten. In het geval dat NLexch.Com communicatie stuurt naar u, die niet specifiek gerelateerd is aan uw account, zal NLexch.Com u een "uitschrijven" -mechanisme aanleveren waardoor u soortgelijke berichten niet meer zult ontvangen in de toekomst.

 • Verboden
  1. Zorg ervoor dat u deze website niet misbruikt. U zult niet: een strafbaar feit plegen of aanmoedigen; transmissie of verspreiding van een virus, trojan, worm, logische bom of andere materialen die kwaadaardig, elektronisch schadelijk zijn, die in strijd zijn met zekerheid of op een of ander manier offensief of obsceen; hack in elk gebied van de dienst; corrupte data; irritatie veroorzaken aan andere gebruikers; inbreuk maken op de rechten van de eigendomsrechten van anderen; stuur ongewenste reclame of promotiemateriaal, algemeen bekend als "spam"; of zich inspannen om de algehele prestaties of functionaliteit van alle computerfaciliteiten van of toegang tot deze website te beïnvloeden. Schending van deze voorwaarde zou een strafbaar feit vormen voor NLexch.Com. We zullen een dergelijk schending kenbaar rapporteren aan de bevoegde instanties van de rechtshandhaving en ook uw identiteit aan hen bekendmaken.
  2. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door een gedispergeerde aanval op de service, virussen of ander technisch schadelijk materiaal dat uw systeemapparatuur, computerprogramma's, gegevens of andere eigen onderdelen kan besmetten door uw gebruik van deze website of naar de download van materiaal dat erop is gepubliceerd, of op elke andere website die daaraan is gekoppeld.
  3. Sommige items die in de uitwisseling zijn vermeld, kunnen in uw land, staat of jurisdictie illegaal zijn., gebruik is op eigen risico. verhuur 4. U houdt NLexch.Com niet verantwoordelijk voor uw acties of van andere gebruikers. U erkent dat NLexch.Com geen makelaar is. NLexch.Com is een dienst waarmee iedereen ten allen tijde kunt aanbieden, verkopen en kopen. Wij zijn niet betrokken bij de feitelijke transactie tussen kopers en verkopers. Wij hebben geen controle over, en garanderen niet de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van geadverteerde artikelen, de waarheid of nauwkeurigheid van de aanbiedingen, het vermogen van verkopers om items te verkopen, de mogelijkheid van kopers om voor items te betalen, de tijdigheid van leveringen of dat een koper of verkoper een transactie eigenlijk voltooien.
  5. NLexch.Com biedt geen beleggings-, fiscaal of juridisch advies. Systeemrespons en toegangstijden kunnen variëren vanwege marktomstandigheden, systeemprestaties en andere factoren.

 • Risico's
  1. U erkent en gaat ermee akkoord dat u onze Services op eigen risico zult gebruiken.
  2. NLexch.Com is niet geregistreerd noch wordt gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank NV voor de Services die het aanbiedt. U bent hiervan op de hoogte en accepteert de bijbehorende risico's.
  3. U bent zich bewust van en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de bijbehorende risico's van het bezitten en gebruiken van cryptocurrencies. Tot deze risico's behoren het ontbreken van enige garantie van waarde, het behoud van waarde en het toezicht door overheidsinstanties en / of financiële autoriteiten.

 • Hoe we communiceren
  1. Als u vragen of problemen hebt, neem dan contact met ons op via info@nlexch.com of +31 (0) 631049104
  2. Als we contact met u opnemen over een evenement dat uw informatie betreft, kunnen wij dat doen via e-mail, telefoon of mail.