Winners
#TickerNameOfficial siteBTT ThreadVoting LTC AddressTotal Votes
Candidates
#TickerNameOfficial siteBTT ThreadVoting LTC AddressTotal Votes
1EOSEOShttps://eos.iohttps://bitcointalk...MSg9A5tNwiqtVGf7DuGyKHQDTHyxvLK3zg0.0000
2StellarStellarhttps://www.stellar...https://bitcointalk...MQd79hwBYmxoM7Zdq8vFqAN39GwwZJPVLB0.0000
3WBTCWorldBTChttps://wbtcreborn.pwhttps://bitcointalk...MCMfkBX1YJPCSVZuzhXMp4HHGHLazqV72R0.0000
4MintMintCoinhttp://www.mintcoin...https://bitcointalk...MKtJhzyrAYdww3XW7fiV6m39CKZgUYKa6V0.0000